V gramoznici Jurkovec poteka pridobivanje mineralne surovine prod in pesek (gramoz), ki je v naravnem stanju ustrezne kvalitete za pripravo agregatov za betone, tampone in za nosilne asfaltne plasti za ceste. Gramoznica je v lasti podjetja Žiher d.o.o od februarja 2020, dokončni prenos rudarske pravice na novega koncesionarja ŽIHER, d.o.o. pa je bil izveden novembra 2020.

Območje gramoznice leži na rahlo dvignjenem terenu med reko Dravo na južni strani (levi breg Drave) in lagunami za odpadno vodo tovarne sladkorja na zahodu, oziroma Pušenskim potokom, ki območje omejuje na severni strani. Teren je dvignjen tri do šest metrov nad gladino reke Drave ter ga obkroža gozdno območje.

Galerija