Uporabni nasveti

Kurilno olje - ekstra lahko (KOEL) je zaradi svoje praktične in enostavne uporabe še vedno eno najbolj razširjenih goriv za ogrevanje v gospodinjstvih. Spada med ekološko prijaznejša goriva, zato njegova uporaba ne predstavlja velike obremenitve za okolje. Pri še tako kakovostnem kurilnem olju je treba računati na njegovo omejeno uporabnost pri nizkih temperaturah. V takem primeru pride do izločanja kristalov parafina, kar najprej povzroči motnost, v nadaljevanju pa strjevanje goriva. Gre za posledico same sestave kurilnega olja, ki pa se ji s pravilnim skladiščenjem in manipulacijo da v celoti izogniti.

 

Pomagajmo si s posebnimi dodatki

Strdišče kurilnega olja lahko izboljšamo z uporabo kemičnih dodatkov, ki so na voljo tudi v podjetju Žiher. Prav za vse tovrstne dodatke pa velja, da so učinkoviti samo, če jih gorivu dodamo takrat, ko je še bistro. Zagotoviti je treba tudi dobro mešanje z gorivom, zato jih dodajamo pred ali med dotakanjem novega goriva.

 

Zaščitimo oljno napeljavo

Zanesljivo obratovanje ogrevalnega sistema zagotovimo s takšno vgradnjo in zaščito rezervoarjev ter cevovodov, da ti niso izpostavljeni neposrednim vplivom nizkih zunanjih temperatur. Že kratek del nezaščitene oljne napeljave namreč lahko povzroči prekinitev dotoka goriva.

 

Bodimo pozorni na temperaturo goriva

Najnižja temperatura strdišča kurilnega olja, ki jo predpisuje slovenski standard, mora prek celega leta dosegati vsaj - 9° C. Ker pa se pri tako nizki temperaturi gorivo že strjuje, lahko na bolj občutljivih delih napeljave, na primer filtrih, težave nastopijo že prej. Zato poskrbimo, da temperatura goriva ne pade pod - 5° C.

 

Zgodi se, da nas mraz preseneti.

Če je izločeni parafin gorivu že preprečil pretok do peči, pomaga samo dvoje: demontaža in mehansko čiščenje delov napeljave, kjer nastajajo zapore ali pa ogrevanje kritičnih delov, s čimer zagotovimo ponovno pretočnost goriva. Kurilno olje s tem svoje uporabne vrednosti ne izgubi. Pazite - odprtega plamena v ta namen ne smemo uporabljati!

 

Redno vzdržujmo ogrevalni sistem

Med pogostimi vzroki za motnje v delovanju so tudi oksidacijski produkti, ki se nabirajo na dnu rezervoarja in lahko dosežejo sesalno cev. Izognemo se jim z rednim vzdrževanjem ogrevalnega sistema oziroma z občasnimi kontrolami peči, cevovodov in rezervoarja. Hkrati priporočamo tudi uporabo posebnega dodatka KOEL Plus, ki zagotavlja boljše zgorevanje in izkoristek peči, sočasno pa zmanjšuje količino usedlin in produktov staranja kurilnega olja.

Dodatki

KOEL Plus

Koel plus je visoko učinkovit dodatek, ki izboljšuje naravne lastnosti kurilnega olja. Predvsem povečuje učinkovitost zgorevanja, s čimer zagotavlja manjšo porabo goriva ter manjše emisije saj in ogljikovega monoksida. Zaradi dodanih inhibitorjev korozije in stabilizatorjev hkrati preprečuje tudi emulgiranje goriva z vodo ter nastajanje mulja ter korozije v rezervoarjih. Kurilna vrednost katerega koli goriva je vselej odvisna od njegove elementarne kemijske sestave. Enako velja za ekstra lahko kurilno olje - njegova kurilna vrednost se od ponudnika do ponudnika praktično ne razlikuje. Z uporabo katalizatorja zgorevanja KOEL Plus pa jo lahko precej izboljšamo. Zaradi ferocena, aktivne substance železa, ki pospešuje reakcijo hitrosti zgorevanja, bo tako ob enakem toplotnem učinku poraba goriva manjša tudi do 6 odstotkov. Liter dodatka KOEL Plus zadošča za dva tisoč litrov ekstra lahkega kurilnega olja. Priporočljivo razmerje mešanja je torej 1 : 2000. Da zagotovimo dobro mešanje, KOEL Plus v rezervoar natočimo pred ali med točenjem kurilnega olja.
KOEL Plus je na voljo v podjetju Žiher in pri naših prevoznikih kurilnega olja.

 

DIESEL Winter Protect K

Je nizkotemperaturni dodatek v koncentrirani obliki, namenjen izboljšanju uporabnih lastnosti dieselskega goriva in ekstra lahkega kurilnega olja. Preprečuje izločanje kristalov parafina in njihovo usedanje na dno rezervoarja, s tem pa težave, ki se pojavijo pri nizkih zunanjih temperaturah - mašenje filtrov, črpalk in cevovodov. Predpisana spodnja temperaturna meja uporabnosti dieselskega goriva zimske kakovosti je - 15°C, z dodatkom DIESEL Winter Protect K pa se ta meja zamakne tudi do - 22°C. Enako velja za ekstra lahko kurilno olje. Njegova temperatura se ne sme znižati pod - 9°C, sicer se olje prične strjevati. Z dodatkom DIESEL Winter Protect K pa njegovo uporabno vrednost lahko izboljšamo za najmanj 6°C. DIESEL Winter Protect K je gorivu treba dodati še preden pride do težav. Gorivo mora biti še bistro, njegova temperatura pa naj ne bi bila nižja od 0°C. V rezervoar ga je dobro natočiti pred ali med točenjem goriva, da zagotovimo dobro mešanje dodatka z gorivom. Liter koncentriranega dodatka DIESEL Winter Protect K zadostuje za tisoč litrov goriva. Razmerje mešanja z gorivom je torej 1 : 1000. Opozoriti velja, da ga je gorivu treba dodajati v priporočeni koncentraciji, sicer je učinek dodatka lahko nasproten želenemu.

DIESEL Winter Protect K je na voljo v podjetju Žiher in pri naših prevoznikih kurilnega olja.