Kurilno olje - ekstra lahko

Kurilno olje – ekstra lahko (KOEL) sodi med najbolj izvrstna goriva za ogrevanje. Posebej primerno je za uporabo v gospodinjstvih, vrtcih, šolah in sorodnih objektih, zato mu pogosto rečemo kar kurilno olje za gospodinjstva. Kakovost te vrste goriva se stalno izboljšuje, zato je danes v prednosti pred konkurenčnimi gorivi. Odlikujejo ga zlasti hitra dobava, enostavna uporaba ter dokaj nezahtevno skladiščenje.

Kakovost kurilnega olja

Fizikalno-kemijske lastnosti kurilnega olja določa slovenski standard SIST 1011, ki povzema vse zahteve, ki za to vrsto goriva veljajo v Evropski uniji. Kurilno olje, ki ga zagotavlja podjetje ŽIHER, tem zahtevam v celoti ustreza, po nekaterih lastnostih pa je njegova kakovost celo bistveno višja od zakonsko določenih meril.

Kakovost kurilnega olja, ki ga zagotavljamo svojim kupcem, podjetje ŽIHER redno preverja v naftnem laboratoriju Slovenske energetske družbe PETROL d.d. Vsebnost žvepla, ki sodi med sestavine, ki v največji meri škodijo tako okolju kot sami kurilni napravi, je tako že nekaj let opazno nižja od ravni, ki jo predpisuje zakon. To je tudi razlog, zaradi katerega kurilno olje EL predstavlja enega sodobnejših, zanesljivejših, čistejših in bolj gospodarnih načinov ogrevanja.