Betonarne Žiher

Betonarna ŽIHER v Ormožu, Opekarniška cesta 17a, 220 Ormož

 • kapaciteta proizvodnje betona je 40 m3 na uro,
 • možnost mešanja v zimskih razmerah,
 • kakovost betonov - manj zahtevni do visoko zahtevni betoni (aerirani, mikroarmirani).
   

Premična betonarna ŽIHER v poslovno logistični coni Videm, Lancova vas, 2284 Videm

 • kapaciteta proizvodnje betona je 50 m3 na uro,
 • možnost mešanja v zimskih razmerah,
 • kakovost betonov - manj zahtevni do visoko zahtevni betoni (aerirani, mikroarmirani).
   

V lastnih betonarnah ŽIHER pripravljamo različne vrste betonov:

 • standardni transportni betoni trdnosti od C8/10 do C35/45,
 • posebni betoni za avtocestne programe in betone višjih tlačnih trdnosti,
 • standardni transportni betoni, izpostavljeni delovanju oz. vplivu okolja,
 • specialni transportni betoni, ki se izdelajo na osnovi zahtev PROJEKTA BETONA (lahki betoni, mikroarmirani betoni, …)

Naše betonarne


 

Predstavitev avtomešalcev in avtočrpalk

Podjetje razpolaga z sedmimi tovornimi enotami za prevoz in vgraditev betonov, kapaciteta prepeljanega betona znaša cca 50m3 naenkrat. Kapaciteta prečrpanega betona lahko dosega s štirimi črpalkami tudi do 300m3/h. Posredovanje črpalk različnih dolžin od 24 do 36 m.

Vozila za prevoz in vgraditev betonov

Mixer-črpalke:

 • MAN 4x8, pelje 7 m3 betona, 24 metrska črpalka, 40 m3/h
 • DAF 4x8, pelje 7 m3 betona, 28 metrska črpalka, 50 m3/h
 • DAF 4x8, pelje 7 m3 betona, 28 metrska črpalka, 50 m3/h

Stabilna črpalka: - MAN, dolžina črpalke 36m, zmogljivost 100 m3/h

Avto mešalci:

 • DAF 4x8, pelje 8 m3 betona
 • DAF 4x8, pelje 9 m3 betona, kiper 14 m3/h
 • DAF 4x8, pelje 9 m3 betona, kiper 14 m3/h
 • DAF vlačilec 4x4, cisterna za cement/kiper 16 m3
 • cisterna za cement

Vozila za prevoz naftnih derivatov

 • OMT cisterna 4x4, kapaciteta 38.000 litrov
 • DAF cisterna 4x4, kapaciteta 13.000 litrov/cisterna 22.000 litrov
 • DAF cisterna 4x4, kapaciteta 13.000 litrov/cisterna 22.000 litrov

Galerija